Wachtschepen als varend erfgoed

Op een wachtschip wordt gespeeld, vergaderd, geklust en gekookt, kortom, het spel van scouting gespeeld. Maar scoutinggroepen die een wachtschip bezitten, beseffen vaak niet dat hun vaartuig een rijke geschiedenis heeft. Bijna alle wachtschepen zijn tussen 1900 en 1930 gebouwd en zijn daarom ‘antiek’! Omdat deze vaartuigen nog bewaard gebleven zijn, vallen ze onder het ‘varend erfgoed’ van Nederland.


Aandacht voor de geschiedenis kan leuk en nuttig zijn. Je kunt elkaar bijvoorbeeld verhalen vertellen over de ‘sporen’ uit het verleden, die nog aan te wijzen zijn op het schip. En soms zijn er grote onderhoudsklussen nodig, waarvoor een sponsoractie wordt opgezet. Dan kun je het wachtschip ook als varend erfgoed presenteren. Misschien doet dit een extra duit in het zakje!


Daarom wordt op deze pagina’s aandacht geschonken aan de geschiedenis van wachtschepen. Allereerst wordt een algemeen verhaal verteld over het tijdperk waarin wachtschepen nog als vrachtschepen op de Nederlandse binnenwateren voeren en hoe ze in handen van scoutinggroepen kwamen. Vervolgens worden de verschillende typen wachtschepen besproken en volgt een inventarisatie van de historische gegevens die de wachtschepenvloot kenmerken. Tenslotte worden enkele praktische tips gegeven, waarmee je zelf aan de slag kunt.

Deze bijdrage is gemaakt door Marijn Molema. Hij is benieuwd naar opmerkingen en / of vragen en is te bereiken op e-mailadres marijnmolema@hotmail.com. Je kunt deze natuurlijk ook gewoon kwijt op het forum, bijvoorbeeld in het forum De Vloot - Wachtschepen, waar iedereen mee kan lezen en reageren.

© Waterscouting.com